Palivový příplatek

Palivový příplatek pro silniční přepravu na měsíc květen 2016 je 3 %. Palivový příplatek vychází z výše ceny motorové nafty uváděné ČSÚ pro 17. týden roku 2016, která je 26,18 Kč.

Sazba palivového příplatku pro silniční přepravy se přímo odvíjí od průměrné ceny nafty* uváděné Českým statistickým úřadem a zveřejňované každý pátek na internetových stránkách ČSÚ:Ceník platný od 1. 4. 2016
* Průměrná cena nafty v CZ (CZK/1 litr) Palivový příplatek
25,00 - 29,99 3 %
30,00 - 34,99 6 %
35,00 - 39,99 9 %
40,00 - 44,99 12 %
45,00 - 49,99 15 %
50,00 - 54,99 18 %


V případě zvýšení průměrné ceny motorové nafty v CZ nad nejvyšší hodnotu uvedenou v tabulce bude palivový příplatek zvyšován o 1% za 1,- CZK.

Palivový příplatek je kalkulován z netto ceny přepravy dle platného ceníku Geis Parcel CZ s.r.o. bez zahrnutí dalších poplatků jako je například mýtné apod.

Palivový příplatek je stanoven na základě průměrné ceny nafty* vykazované ČSÚ za poslední ucelený týden v kalendářním měsíci a platí pro celý následující kalendářní měsíc.

Palivový příplatek je uveden na faktuře za přepravu vždy odděleně.