Argentina

Oznámila , že bude zavádět ISPM 15 postupně. Plné zavedení bude s účinností od 1. ledna 2006. (aktualizace 26.9.2005). Požadována deklarace o zásilce s celním prohlášením, že dřevěný obalový materiál je při dovozu prostý kůry, hmyzu a poškození způsobeným hmyzem, a kromě toho musí být tyto dovozy oznámeny SENASA a Generálnímu ředitelství cel. Rostlinolékařské osvědčení není vyžadováno.