Loajalita zaměstnanců roste

Jestliže v předchozích letech platilo, že změnit práci a vyjednat pro sebe výhodné podmínky bylo díky mizivé míře nezaměstnanosti relativně snadné, situace na trhu práce se v souvislosti s pandemií koronaviru mění.

A to i mimo obory nejvíce postižené nouzovým stavem. Změnil se také vztah zaměstnanců k současnému zaměstnavateli. 

V segmentu logistiky se aktuálně zlepšila dostupnost zájemců o některé pozice a zvýšil se zájem o méně kvalifikovanou práci. Podle Jaroslavy Šindelářové, HR manažerky společnosti Geis CZ, se větší změny na trhu práce projeví se zpožděním, nejspíše se začátkem podzimu a zcela určitě pak s příchodem roku 2021.zam

„Zatím to vypadá, že oproti kritické situaci před pandemií přibylo zájemců o pozice typu řidič, což má souvislost s koronavirem, protože řada dopravců byla navázána na automotive, a během omezení nebo uzavření provozů přišla o zakázky. Zvýšil se také zájem o méně kvalifikovanou práci, například o pozice typu skladník,“ uvádí Šindelářová, podle níž se trh práce v horizontu měsíců zaplní lidmi, kteří mají co nabídnout, a přesto nedobrovolně přišli o práci. Tím se zvýší konkurence. 

Ačkoliv by se zdálo, že situace na trhu práce je nyní pro zaměstnavatele příznivá, ovlivňuje ji změna chování zaměstnanců i zájemců o práci. V souvislosti s dopady pandemie koronaviru a nejistou ekonomickou situací si lidé nyní více váží relativní jistoty stávajícího zaměstnání a dobrých zaměstnavatelů. Podle Jiřího Halbrštáta, manažera náboru a marketingu ManpowerGroup, je naopak aktuální situace na trhu práce velice nepřehledná pro zaměstnance, a především pro zaměstnavatele. „V důsledku vládní podpory na zachování zaměstnanosti, strachu lidí měnit zaměstnání a omezení mezinárodního náboru trh práce prakticky zamrzl. Pro zaměstnavatele je nyní ještě náročnější nalézt nové zaměstnance než v období konjunktury, a to především ve výrobním sektoru. Na druhou stranu se snižuje fluktuace zaměstnanců a féroví zaměstnavatelé mohou počítat se stabilnějšími týmy. Právě ohleduplný přístup firmy k zaměstnancům během pandemie pomohl získat loajalitu zaměstnanců více než o něco vyšší mzda u jiné firmy. Sociální odpovědnost a jistota do budoucnosti je jeden z nejdůležitějších benefitů,“ uvádí Halbrštát.

Ti, kteří o práci přišli v důsledku pandemie, nebo se snaží najít novou práci z jiného důvodu, upřednostňují stabilitu a výhled dlouhodobého zaměstnání. Více také hledí na reputaci firem, kde se uchází o práci. „Pokud hodnotíme celkové počty uchazečů v rámci České republiky, víme, že oproti jiným společnostem nemáme problém se zájemci o zaměstnání,“ uvádí v souvislosti s tím, že společnost Geis CZ má na trhu pověst dobrého zaměstnavatele, Jaroslava Šindelářová. Připouští, že některé lokality jsou pro Geis CZ problematičtější. „Není to kvůli nezájmu uchazečů o práci u nás, ale spíše o našich požadavcích na kvalifikaci a praxi. Decentrální charakter naší společnosti neumožňuje zaškolení velkého počtu lidí, kteří s podobným typem práce nemají žádnou zkušenost, a ještě problematičtější je to s výchovou vlastních řidičů. Získání oprávnění trvá i několik měsíců, což je pro nás neúměrně dlouhá doba, takže pokud se někdo uchází o pozici řidiče, určitě řidičský průkaz požadujeme,“ vysvětluje Šindelářová. Naproti tomu ale firma podporuje další rozvoj svých lidí. „Snažíme se totiž si své odborníky vychovat a umožnit jim profesní růst. Investujeme průběžně do vzdělávání zaměstnanců a možnost kariérního postupu je jednou z motivací k jejich aktivnímu přístupu. Kariérní růst v rámci oddělení nebo dokonce podniku není u nás ojedinělým jevem. Jedním z příkladů je kolega, který začínal na pozici dispečera a nyní pracuje jako ředitel jedné z našich největších poboček, nebo manipulační dělník, který se přes vedoucího směny propracoval na pozici vedoucího dispečera,“ doplňuje Šindelářová.

 

Fotogalerie

Další články

Všechny články