Brazílie

Potvrdila, že dřevěný obalový materiál označený značkou IPPC bude akceptován jako obalový materiál s rostlinolékařským osvědčením.