Filipíny

Implementace vstoupila v platnost od 1. ledna 2005. Dřevěný obalový materiál musí být ošetřen a označen podle standardu ISPM 15, a dovozce musí nejméně 24 hodin před příchodem zásilky zažádat o kontrolu či odbavení zásilky. Informace je možné získat na adrese : epad.polrese@eudoramail.com