Hong Kong

U nezpracovaného dřevěného materiálu není vyžadováno rostlinolékařské osvědčení a není povinné tepelné ošetření ani fumigace. Dovozce musí zajistit, aby dřevěný obalový materiál byl prostý škůdců a zeminy před naloděním.