Izrael

Do nových izraelských dovozních požadavků byly začleněny požadavky ISPM 15. Tyto požadavky nabývají účinnosti 25.6.2009, ale implementace požadavků ISPM 15 byla odložena do 1.10.2009. O dalším postupu budeme informovat.