Jižní Korea

Oznámení o přijetí směrnice k datu 1. června 2004. WTO notifikace se záměrem implementovat ISPM 15 - v průběhu roku 2005. Musí být ošetřen a označen podle ISPM 15. Ze zemí s výskytem háďátka borovicového je požadováno pouze tepelné ošetření. Také je vyžadováno ošetření a označení veškerého pomocného dřeva (dunnage).