Nový Zéland

Implementoval ISPM 15 od 1. května 2006. Návrh nových požadavků je konzultován. Náhled zde(034). Byli jsme informováni, že nové požadavky platí rovněž od 1. května 2006. Náhled dopisu zde(035).

Náhled nové WTO notifikace zde(031). Dřevěný obalový materiál musí být prostý kůry, a ošetřen a označen dle IPSM 15. Dřevěné obaly ošetřené jiným způsobem (možnosti jsou uvedeny v bodu 3.3. manuálu „Import health standard for Wood packaging material“) musí být ošetření provedeno do 21 dnů před odesláním a dřevěný obalový materiál musí být opatřen rostlinolékařským osvědčením.

zde(034).

zde(035).