Společnost Geis CZ obhájila certifikát IFS

Společnost Geis CZ úspěšně prošla obhajobou zdravotního certifikátu IFS v rámci svého skladu v Pohořelicích. Významnou měrou se o to zasloužila vedoucí distribučního centra Geis paní Vladimíra Tučková a její tým.

Mezinárodní standard k zajištění bezpečnosti, kvality a nezávadnosti potravin IFS (International Featured Standards) zajišťuje naplňování všech zákonných bezpečnostních požadavků při zacházení s potravinami. IFS audit je určen i pro společnosti, které zajišťují skladování a balení potravin, při němž hrozí riziko kontaminace. Hlavním cílem IFS je vytvořit společný certifikát
s jednotným systémem hodnocení, který je akreditovaný a svým hodnocením dokáže transparentně posoudit kvalitu v rámci celého dodavatelského řetězce.

Standard IFS je dokonce daleko přísnější než systém řízení kvality HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) vytvořený pro dodržování požadavků správné výrobní, laboratorní a hygienické praxe. Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů HACCP ve výrobě je jedním ze základních nástrojů, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin.

Společnost Geis se při skladování a balení zaměřuje pouze na suché potraviny. IFS jí umožňuje plánovat, zavádět, řídit, udržovat a aktualizovat systém řízení bezpečnosti těchto potravin. Díky tomu zajišťuje požadavky zákazníků týkající se potravin a zvyšuje jejich spokojenost. „Certifikát IFS oficiálně potvrzuje, že společnost Geis udržuje vysoký standard služeb spojených se skladováním potravin. Za splnění mimořádně náročných kritérií, které tento standard vyžaduje, patří velký dík vedoucí našeho distribučního centra Vladimíře Tučkové a celému jejímu týmu,“ konstatuje Pavel Křížek, ředitel logistiky společnosti Geis CZ+SK.

IFS klade na společnosti skladující a balící potraviny daleko vyšší nároky v oblasti kontroly, evidence, spolupráce se státními institucemi. Splnění a dodržování těchto norem je zárukou větší důvěry mezi výrobcem a distributorem vedoucí k usnadnění dodavatelsko-odběratelských vztahů. Následně přináší i větší spokojenost konečného spotřebitele. To společnosti Geis umožňuje
získávat další zákazníky z oblasti „Food“.

Fotogalerie

Další články

Všechny články