USA

CBP (Customs and Border Protection) oznámila 15. září 2005, že během července 2005 zahájila kontrolu dřevěného obalového materiálu v souladu s ISPM 15.

Na základě výsledků zkoušek bude CBP vykonávat postupné zavádění shody předpisů USDA pro dřevěný obalový materiál. Detaily jsou dostupné zde(053).
Více informací z USDA lze získat na webové stránce http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/wood_packaging_materials.shtml
APHIS ve spolupráci s CBP zahájily od 1.února druhou fázi vymáhání regulace dřevěných obalů. Během této fáze bylo požadováno, aby dřevěné obaly v zásilkách vstupujících nebo tranzitujících do USA byly ošetřeny a označeny značkou z mezinárodním logem IPPC. Zásilky, které nebudou splňovat požadavky nebudou vpuštěny do USA a budou reexportovány. Zásilky obsahující dřevěné obaly, které neodpovídají požadavkům budou vpuštěny do USA pouze za podmínky, kdy ředitel vstupního místa rozhodne, že je možné oddělení vyhovující části zásilky od nevyhovující. Opatření o vývozu nevyhovujících dřevěných obalů z USA by bylo vyžadováno před uvolněním schváleného nákladu příjemci. Všechny náklady spojené s tímto procesem hradí dovozce. Fáze regulace pokračuje i po 4. červenci. Plné vymáhání nařízení o dřevěných obalech začalo 5. července. V této době musí dřevěné obaly splnit dovozní požadavky a být prosté dřevokazných škůdců před vstupem nebo transitem do USA.
Rostlinolékařské osvědčení není vyžadováno.
Státní rostlinolékařská správa upozorňuje vývozce na množící se případy vrácení zásilek určených do USA vzhledem k nedostatkům zjištěným při kontrolách na hranicích USA. Zásilky, které jsou označeny jako nevyhovující požadavkům americké fytoslužby jsou vraceny do země původu na náklady vývozce. Jedná se převážně o zjištění přítomnosti škůdců ve dřevěných obalech nebo dřevěné obaly nejsou označeny značkou IPPC.