Vysušení (Kiln drying – KD)

Proces, při kterém se dřevo suší v uzavřené komoře s využitím řízené teploty a/nebo vlhkosti k docílení požadované vlhkosti dřeva /ISPM 5, 2008/. Vlhkost dřeva ošetřeného tímto způsobem (KD) musí být nižší než 20 %.