Logistický řetězec a jeho řízení

Zatímco dříve se většina firem spíše zabývala službami pouze v některé z částí logistického řetězce, například zásobováním, skladováním nebo distribucí, je již delší dobu patrný trend řízení logistiky jako celku. A výrobní nebo distribuční firmy také častěji přistupují k outsourcingu logistických služeb.

Jednou z firem, které poskytují tento servis, je nadnárodní skupina Geis se sídlem v Německu. Na českém trhu působí od roku 1991 a nabízí zde logistické služby od jednoduchých přepravních řešení až po speciální logistické projekty. Z České republiky jsou řízeny i všechny firmy skupiny Geis na Slovensku a v Polsku, což umožňuje klientům využívat stejný servis a kompaktní přepravní síť v těchto zemích. 

Logistiku, tak jak ji nabízí skupina Geis, nám přiblíží Ing. Petr Družkovský, provozní ředitel společnosti Geis CZ.

Geis nabízí full-service v logistice. Co to znamená pro zákazníka?

 • Klientovi umíme nabídnout kompletní servis, ať už se jedná například o přepravu z Asie včetně proclení, dodávku zboží do výroby nebo jeho uskladnění, přebalení včetně dodání obalů, vychystávání a další distribuce příjemcům.  Naše působnost má dosah prakticky na celém světě. Za tímto krátkým výčtem se ale skrývá celá řada operací, technologických náležitostí a softwarových řešení. 

Na počátku roku jste ale přenechali balíkové služby DPD Group. Nechybí vám nyní v portfoliu služeb?

 • Z mého pohledu bylo rozhodnutí rodiny Geis správně. Balíkové služby poskytovala skupina pouze na Slovensku a v České republice a hlavně tvořily minimální podíl obratu skupiny. Nyní se věnujeme naplno našim klasickým produktům, které můžeme o to více rozvíjet a zdokonalovat. Takže zkrátka nechybí.

Firma, která si chce udržet přední pozici na trhu, musí sledovat trendy. Jak se s tím vyrovnává skupina Geis? 

 • Na česko-slovenském trhu jsme jedničkou v oblasti systémové přepravy kusových a paletových zásilek. Udržet si toto postavení je opravdu výzva.
  Pokud vezmeme v potaz firmy zajišťující full-service v logistice, držíme se také na špici. Standardně poskytujeme paletovou, celovozovou, leteckou a námořní přepravu, a zajišťujeme pro celou řadu významných klientů kontraktní logistiku včetně obalového managementu.  Každý z těchto produktů potřebuje specifický přístup. Naše zařízení, a to se netýká jen techniky, ale také softwarových řešení, musíme držet na co nejvyšší technické úrovni, to znamená průběžnou modernizaci, rozšiřování sítě, či pravidelnou obměnu vlastního vozového parku. K rozvoji nám také pomáhá přenos know-how mezi firmami v rámci celé skupiny. Geis například jako jediná přepravní společnost v České republice a na Slovensku využívá na svých centrálních překladištích speciální řetězovou dráhu. Obsluha překladiště nemusí palety ve skladu přesouvat z jednoho místa na druhé, ale naopak dráha, osazená paletovými vozíky, doveze zásilky na místa, kde se potom nakládají k další distribuci. Proces třídění se urychluje a práce obsluhy překladiště je efektivnější.

Jak vůbec probíhá proces přepravy?

 • Klientům dáváme k dispozici zákaznické aplikace pro odbavení zásilek. Již při objednávce přepravy máme k dispozici parametry zásilky a termín pro vyzvednutí. To urychluje organizaci přepravy. Průběh lze sledovat doslova v reálném čase, protože EAN zásilky se skenuje při každé manipulaci a data jsou přenášena ihned do našich SW. Jsme tak schopni celkem do detailu zmapovat zpětně vše, co se se zásilkou dělo. Klienti si v aplikaci zároveň mohou nastavit podmínky přepravy a služby s ní spojené. Velmi běžné je doručení na dobírku, doručení na soukromou adresu, telefonní, SMS a e-mailová avíza různého charakteru nebo zaslání potvrzení o doručení zásilky. Vítanou službou je elektronický dodací list, který zákazník pošle při objednávce dopravy a tím eliminuje možnost ztráty dokumentu. 

Bez informačních technologií se logistika zkrátka neobejde. Je to tak?

 • Ano. Skupina Geis má vlastní rozsáhlé IT oddělení, které intenzivně pracuje na zlepšování našich vlastních SW, dopravních a skladových programů, či zákaznických aplikací. Při vývoji ale bere na zřetel lokální specifika v jednotlivých zemích. Například objem zásilek na dobírku v České republice, na Slovensku a v Polsku je oproti Německu značný, a tomu musí být SW přizpůsoben.

Ale i přepravní technologie jsou důležité. Co nabízíte svým klientům v oblasti samotné přepravy?

5DM42379-EDIT

 • Naší nespornou výhodou je možnost kombinace produktů. Již sám systém přepravy paletových a kusových zásilek je pro zákazníky ekonomicky i časově velmi zajímavý. Ale my jej ještě kombinujeme s celovozovou přepravou nebo dokládkou. Dobrým přepravním řešením dokážeme maximalizovat efektivitu v souvislosti s objemem i druhem přepravovaného nákladu.
  Další možností je optimalizace nakládky a využití ložné plochy vozidel. Snažíme se využít takovou přípojnou techniku, která by zefektivnila provoz na našich hlavních bězích, kde se přepravují velké objemy zboží mezi centrálním překladištěm a jednotlivými pobočkami. Proto jsme zařadili do naší kolony i tzv. vláček, tedy klasický 13,6 m dlouhý návěs doplněný  připojeným přívěsem. Celá souprava má délku přes 25 metrů. Objem nákladového prostoru soupravy dosahuje 129 m³. Užitná plocha je navíc násobena systémem double decker. Oproti běžnému návěsu můžeme na tuto soupravu naložit o 24 palet více, tedy celkem 90 palet. Technologie odpovídá svými parametry dopravní legislativě a je pro ni potřeba pravidelně žádat povolení na ministerstvu dopravy. 

Ovlivňuje Vaše služby stále rostoucí segment  e-commerce? 

 • Myslím, že právě rychlý rozvoj e-commerce stojí za zvýšením poptávky po outsourcingu logistiky obecně. Řada firem, které doposud řešily logistiku in-house, začíná uvažovat o jejím předání odborníkům. My můžeme díky širokému portfoliu zákazníků nabídnout zkušenosti, zajistit ve svém zájmu nejnovější technologie, vyškolený personál i legislativní podmínky, které jsou v rámci logistického řetězce a různých komodit potřebné. Geis CZ, SK i PL jsou certifikovány podle normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Provozy, ve kterých je to vzhledem ke skladovaným komoditám třeba, jsou certifikovány také podle norem HACCP a IFS Logistics 2.2. 
  Pro řadu významných zákazníků z oblasti výrobních a distribučních firem jsme připravili a zajišťujeme logistické projekty - od layoutu skladu přes optimální vybavení, informační technologie a propojení SW, až po personální zajištění. Součástí projektu může být například skladování výrobních součástek a materiálu, zásobování výrobních linek systémem Milkrun nebo skladování balení (včetně dodávky obalového materiálu) a distribuce hotových výrobků. 
  Mezi naše zákazníky patří i několik velkých e-shopů, kterým zajišťujeme skladové a expediční služby. To znamená, že zboží navážíme, skladujeme, přebalujeme, vychystáváme podle objednávek a předáváme k distribuci, nebo, v případě objemnějšího zboží, distribuujeme prostřednictvím našeho přepravního systému pro paletové a kusové zásilky. 
  A nakonec se ale opět musím vrátit k informačním technologiím. Ať je to jakákoliv část logistického řetězce, důležité jsou informace a jejich maximální využití i jejich správná výměna mezi všemi zúčastněnými subjekty. Druhá strana mince, a myslím, že by se na to nemělo zapomínat v době Průmyslu 4.0 nebo Logistiky 4.0, jsou lidé. Bez loajálního a profesionálního týmu by byl úspěch logistických providerů možná méně než poloviční.

Fotogalerie

Další články

Všechny články