GDPR

Ochrana osobních údajů

Posláním společností Geis CZ s.r.o. ,která je součástí nadnárodní skupiny Geis, je poskytování kvalitních a spolehlivých zasílatelských služeb v rámci České republiky i mimo ni. Společnost nabízí komplexní přepravní a logistické služby, které neustále rozvíjí na základě zkušeností, nových znalostí a aktuálních logistických trendů.

Pro úspěšné naplnění tohoto poslání je nezbytné zajistit adekvátní ochranu dat a zároveň všech prostředků zpracování dat a tím zajistit minimalizaci možných úniků v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zároveň i mezinárodními standardy a normami. Je pro nás důležité, abyste byli plně informováni o osobních údajích, které získáváme při poskytování našich služeb, a abyste byli obeznámeni s tím, jak je používáme.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany společností Geis CZ s.r.o. jsme pro Vás jako dotčenou osobu (dále jen "dotčená osoba") připravili následující informace podle článků 13 a 14 GDPR.