Městská logistika

Jaké jsou problémy, nároky a komplikace? Na otázky týkající se městské logistiky odpovídá Jiří Pravenec, projektový manažer společnosti Geis CZ.

  • Co jsou podle Vás v současné době největší problémy městské logistiky v České republice? 

Mezi největší problémy city logistiky patří v první řadě již dlouho diskutované dopravní přetížení měst a jejich minimální přizpůsobení, respektive nepřizpůsobení potřebám zásobování. Týká se to především historických center, ale nejen jich. Velkým problémem je nedostatek parkovacích míst, různě zpoplatněné zóny a neprůjezdnost ulic. 
Při zásobování je nutné používat menší vozidla, kterých pak ale musí vjet do měst o to více. Zahuštění již tak problematické dopravy také způsobují časová omezení pro vjezd zásobovacích vozidel, omezení na základě hmotnosti a případně rozměrů vozidla. V budoucnu lze očekávat i omezení na základě emisní třídy vozidla. 

  • Zavážení nejen do center měst komplikuje nedostatek parkovacích míst a parkovací zóny. Kde je situace nejhorší a naopak, kde města logistickým firmám vycházejí vstříc?

Situace se skutečně liší město od města. Obecně lze říci, že nejhorší situace je ve městech, přes jejichž centrum nebo širší centrum procházejí hlavní dopravní tahy. Vedení takových měst by se mělo soustředit v první řadě na odklonění tranzitní přepravy a až potom vydávat omezení pro zásobování, protože to oproti tranzitní dopravě zatíží město minimálně. 
Situace je složitá i ve městech, kde je obchodní centrum uprostřed města nebo dokonce v historické části. Je to hodně zjednodušený, ale pravdivý pohled logistika: Postavili si obchoďák uprostřed města a pak se divili, že jim tam jezdí auta se zásobováním.

  • S trendem oživování center měst a současně s růstem e-commerce dále porostou i nároky na městskou logistiku. Jak vidíte budoucnost a kapacity městské logistiky v podmínkách České republiky, aby se zamezilo zbytečnému zahušťování center měst zásobovacími vozy?

Řešením je princip systémové přepravy, tedy svoz a konsolidace zásilek pro danou městskou část do distribučního centra logistické firmy. To znamená nejen vhodné umístění takového centra tak, aby dopravní obslužnost byla co nejefektivnější, ale také sběr dat z dopravní situace a jejich využití, například zásobování mimo dopravní špičky a přizpůsobení dopravních koridorů. Znamená to velmi úzkou spolupráci s městskými samosprávami, popřípadě státní správou.

Fotogalerie

Další články

Všechny články