Outsourcing dopravních služeb

Zatímco některé firmy v dnešní době už standardně využívají výhod, které přináší outsourcing dopravních služeb, jiné si vše zajišťují vlastními zdroji.

My ve společnosti Geis vnímáme vývoj v oblasti outsourcingu dopravních služeb pozitivně.
Řada lidí s rozhodující pravomocí ve firmách již pochopila, že je pro ně přínosem, aby se věnovali svému předmětu podnikání a řešení dopravních (respektive logistických) služeb přenechali odborníkům.
Ti totiž dokáží využívat synergií při přepravě zboží celého portfolia svých zákazníků a hlavně nabídnou zajímavá přepravní řešení s ohledem na charakter a množství zboží. Je to například kombinace systémové přepravy, celovozové přepravy či dokládky a třeba cross-dockingu.
Výsledkem je optimální přepravní doba, doba doručení, a v neposlední řadě snižování nákladů. Výhodou může být také propojení s dalšími logistickými službami, které operátoři nabízejí, jako je skladování, dodávka obalového materiálu, výměnné přepravní obaly a vedení jejich kont, prostě logistika.
Svoji roli zde hraje i současná ekonomická situace, kdy firmy mají dostatek zakázek a již nemají sílu na to, aby ještě řešili interně dopravu, a také nízká nezaměstnanost, která znesnadňuje interní řešení dopravy hlavně s ohledem na někdy až kritický nedostatek řidičů.

Kam trh v rámci outsourcingu dopravy směřuje?

  • Trh směřuje k ještě většímu zapojení přepravních společností a odklonu od interního řešení v rámci firem.

Jaké v tomto oboru vidíte trendy? 

  • Trendy vidíme na straně nových služeb v rámci doručení a stále lepší a rychlejší automatické komunikace při vhodně zvoleném IT řešení. Minimalizujeme počet papírových dokladů. Snažíme se, aby komunikace probíhala prostřednictvím elektronických dokladů, včetně potvrzení o doručení zásilky a dodacího listu. Díky přenosům informací o všech zásilkách v reálném čase, mají naši klienti využívající přepravní systém permanentní přehled o svém zboží. 

Co patří mezi hlavní výhody outsourcingu dopravních služeb?

  • Pro našeho zákazníka, je to především “bezstarostnost“. Vozový park, personální zdroje, sezónní výkyvy, celní deklaraci, prostě všechny související služby dokážeme pokrýt na rozdíl od firem, která si řeší dopravu interně. Interní řešení může být vhodné, pokud má firma vlastní a funkční vozový park a dostatek personálu, ale i tak je to řešení vhodné spíše jako doplněk k outsourcingu, především na stále se opakujících destinacích, vnitropodnikových převozech atd.

Pro které typy výrobních a obchodních firem je outsourcing dopravních služeb vhodný? 

  • Prakticky pro všechny, kteří obchodují s nepotravinářským zbožím. V případě potravinářského zboží je částečně vhodný také, ale například cukrářská výroba to bude mít s hledání partnera pro outsourcing dopravy těžké, protože kromě nutnosti chlazení je nutná i velmi opatrná manipulace a takové přepravy se především z hygienických důvodů nedají kombinovat s jinými.

Kdy se outsourcing dopravy vyplatí? 

  • Outsourcing se vyplatí prakticky vždy, ale velmi často se stává, že společnosti, které outsourcing poptávají, nedokáží bohužel správně vyhodnotit náklady, které na zajištění interní dopravy reálně mají.

Jak se vyvíjejí ceny těchto služeb a co lze v tomto směru očekávat v roce 2020? 

  • Ceny v loňském roce rostly a lze očekávat, že porostou i v roce 2020, stejně jako ceny ostatních služeb, které jsou v ČR dlouhodobě na velmi nízké úrovni.

Fotogalerie

Další články

Všechny články