Brexit | Ukončení volného pohybu

23.11.2020

Vážení klienti,

Velká Británie opustila Evropskou unii 30. ledna 2020 a přechodné období končí 31. prosince 2020. Velká Británie se tak stane z pohledu EU třetí zemí. Pokud se v této situaci nic nezmění, budou pro veškerou přepravu zboží mezi EU a Spojeným královstvím nezbytné celní formality. To značně změní náklady na dopravu a časy přepravy.

Náklady na dopravu budou ovlivněny na dvou úrovních:

1. Administrativní činnosti
Všechny zásilky a celní dokumenty musí být zaregistrované před odjezdem z EU u orgánů Spojeného království. Cena za tuto činnost bude ve výši 550 Kč za zásilku.

2. Doprava
Dají se očekávat delší čekací doby na hranicích, což jistě zvýší náklady. Bohužel v současné době nejsou tyto vícenáklady predikovatelné. Proto Vás chceme již nyní upozornit, že dojde k úpravě cen přepravného až po vyhodnocení reality (po 2-3 měsících po Brexitu).


V zájmu zajištění plynulého procesu přepravy je důležité, abychom měli nejpozději při zadání přepravní objednávky následující informace (e-mailem na Geis Export - Přijetí objednávky):

  • obchodní faktury s popisem zboží a číslem celního sazebníku (kódy HS) - podklad pro výpočet cla a DPH,
  • hrubá a čistá hmotnost, typ zásilky a počet zásilek
  • Incoterms rozpoznatelné, včetně kdo je odpovědný za celní odbavení a související náklady
  • exportní prohlášení (ABD) - pokud je ABD vytvořeno nezávisle, uveďte číslo MRN ABD v objednávce přepravy a předejte ABD řidiči při vyzvednutí
  • kontaktní údaje příjemce (e-mailová adresa),
  • EORI čísla vývozce a dovozce,
  • pokud je třeba: celní plná moc - váš zákazník / příjemce zboží ji může předat našemu partnerovi DSV předem - to urychluje nezbytné příchozí celní odbavení.

 

Stále platí souhrn důletižých informací o Brexitu, který naleznete zde

Fotogalerie

Další články

Všechny články