Elektromobilita v silniční nákladní přepravě

21.8.2019

Ing. Petr Družkovský, provozní ředitel Geis CZ s.r.o.

Ekologie v logistice a v souvislosti s ní i elektromobilita, to je téma, na které se můžeme dívat z různých pohledů.

Má například elektromobilita v silniční nákladní přepravě vůbec budoucnost? 

Aktuálně se setkáváme spíše s tím, že se elektrický pohon intenzivně řeší hlavně v oblasti osobních automobilů. Jeho využití v nákladní dopravě v budoucnu určitě nelze vyloučit, ale v nejbližší době s ní v masivním množství nepočítáme. 
Když pomineme technické limity elektrovozů, pak je také třeba říci, že ekologická šetrnost není levná záležitost a ve finále ji musí někdo zaplatit. Zvýšit cenu přepravy ve smyslu širšího využití vozů na elektrický pohon je problematické.
V tuto chvíli je tedy u nás větší rozšíření limitováno vysokými pořizovacími náklady. Širší využití také závisí na rozvoji této technologie, tzn., čeho bude schopná a jak rychle se bude dařit zdokonalovat a podporovat její využití.                 
Překážkou je jistě i stále nedostatečná infrastruktura, tedy nedostatek dobíjecích míst a nedostatečná kapacita baterií pro srovnatelný výkon s dnešními pohony.  

Z mého pohledu je problematická i otázka ekologičnosti tohoto způsobu dopravy. Jedna věc je snížení emisí v místě použití techniky poháněné elektřinou, ale určitě je důležité zamyslet se i nad ekologií výroby samotné elektřiny, výroby baterií, a hlavně jejich likvidací po konci životnosti.  
Ale věřím, že to jsou problémy, na kterých pracují týmy vědců a vývojářů a podaří se je v budoucnu vyřešit.
Rozvoj elektromobility v oblasti silniční nákladní přepravy mohou ovlivnit i státní pobídky. Stát má určitě možnosti jak alternativní pohon vozidel podpořit. Může se jednat o daňová zvýhodnění nebo naopak uplatnění zákazů vjezdu vozidel se spalovacími motory např. do center měst, jako je tomu v některých okolních zemích.
Postupný rozvoj elektromobility je skutečností, ale v souvislosti s dostupnými informacemi a svými dosavadními zkušenostmi, jsem přesvědčen, že v nejbližší budoucnosti nedojde v silniční nákladní dopravě k zásadní změně oproti dnešku, tedy nejrozšířenější zůstane využití klasických spalovacích motorů.
Rozvoj a změna pohonu v silniční dopravě bude souviset s technologickým vývojem příslušného odvětví a schopností současně budovat infrastrukturu v odpovídající kapacitě k růstu množství techniky s tímto pohonem.
 

Fotogalerie

Další články

Všechny články