Geis PL má prestižní licenci!

14.9.2020

Vynikající pracovní podmínky, příznivá atmosféra a široké možnosti rozvoje zaměstnanců - to je jen několik aspektů, které charakterizují nejlepší polské zaměstnavatele, držitele certifikátu Best Quality Employer. Jejich výběr a certifikaci provádí Ústřední národní certifikační úřad ve Varšavě. Letos byl mezi vítězi programu i Geis PL.

Ústřední národní certifikační úřad vybírá a propaguje společnosti, které se vyznačují spolehlivostí a správnými postupy v politice zaměstnanosti. V rámci certifikace procházejí tyto společnosti přísným hodnocením činností v oblasti řízení lidských zdrojů. Komise nejprve prověřuje informace poskytnuté přímo účasrníky a v další fázi provádí monitoring medií. Titul udělený touto nezávislou certifikační komisí je objektivním potvrzením kvality personální práce společnosti.

„Jsme hrdí na to, že jsme úspěšně prošli celým procesem ověřování a certifikace. Titul Best Quality Empoyer, který jsme obdrželi, je potvrzením naší dlouhodobé práce při budování dobře fungujícího, stabilního systému na rychle se měnícím pracovním trhu, a především oceněním toho, že jsme společnosti přátelská k zaměstnancům,“ uvádí Dorota Wójcik, HR manažerka Geis PL.

Porota ocenila naše řešení zaměřená na získávání, rozvoj a udržení zaměstnanců připravených efektivně řešit výzvy, kterým společnost čelí. Kladné body jsme získali za vícekanálové procesy náboru, spolupráci s akademickou obcí, systémy pobídek založené na pracovních výsledcích, široké škále vzdělávacích a rozvojových programů, implementace řešení work- life balance a well-being nebo rozvoj firemní kultury podporující angažovanost, otevřenost a respekt na pracovišti. Porotu zaujala také řada iniciativ a programů na budování pocitu sounáležitosti a zapojení zaměstnanců do plnění společných cílů, včetně sportovního programu FIT Geis, ekologického programu EKO Geis a zaměstnaneckého časopisu G-News.

„Jsme přesvědčeni, že skupina Geis je jedinečné místo. Jedinečné - díky našim zaměstnancům. Jsou to oni, kdo každý den usilují o úspěch naší společnosti a vytvářejí v ní úžasnou atmosféru. A ocenění Best Quality Employer 2020 je toho důkazem. Tento titul pro nás není jen uspokojením, ale také závazkem. Určitě vynaložíme veškeré úsilí, abychom našim zaměstnancům nadále poskytovali prostor pro profesionální rozvoj a realizaci jejich potenciálu. Jsme si vědomi toho, že být důvěryhodným zaměstnavatelem vyžaduje neustálou práci, ale zároveň jsme přesvědčeni, že to stojí za to,“ shrnuje Dorota Wójcik.

Fotogalerie

Další články

Všechny články