Guatemala

Oznámila implementaci ISPM 15 s navrhovaným datem 25. ledna 2005. WTO notifikace zde (016). Oznamujeme, že platnost data je ověřována. Zjištění bude uvedeno v některé následné aktualizaci.