Odkornění (Debarked – DB)

Odstranění kůry z kulatiny (odkornění nezbytně neznamená, že je dřevo zcela zbaveno kůry) /FAO,ISPM č. 5 Slovník fytosanitárních pojmů, 2008/