Palivový příplatek

Pro silniční přepravu na měsíc duben 2023 je 9 %.

Palivový příplatek vychází z výše ceny motorové nafty uváděné ČSÚ pro 12. týden roku 2023, která je 35,56 .

Sazba palivového příplatku pro silniční přepravy se přímo odvíjí od průměrné ceny nafty* uváděné Českým statistickým úřadem a zveřejňované každý pátek na internetových stránkách ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/setreni-prumernych-cen-vybranych-vyrobku-pohonne-hmoty-a-topne-oleje-casove-rady

Následující stanovení výše palivového příplatku se vztahuje pouze k systému vnitrostátní a mezinárodní přepravy paletových a kusových zásilek.

Tabulka pro PP platná od 1. 4. 2016

* Cena nafty v Kč PP %
25,00 – 29,99 Kč/l 3%
30,00 – 34,99 Kč/l 6%
35,00 – 39,99 Kč/l 9%
40,00 – 44,99 Kč/l 12%
45,00 – 49,99 Kč/l 15%
50,00 – 54,99 Kč/l  18%

V případě zvýšení průměrné ceny motorové nafty v CZ nad nejvyšší hodnotu uvedenou v tabulce bude palivový příplatek zvyšován o 1% za 1 Kč.

Palivový příplatek je kalkulován z netto ceny přepravy dle platného ceníku Geis CZ s.r.o. bez zahrnutí dalších poplatků jako je například. mýtné apod.
Palivový příplatek je stanoven na základě průměrné ceny nafty* vykazované ČSÚ za poslední ucelený týden v kalendářním měsíci a platí pro celý následující kalendářní měsíc.
Palivový příplatek je uveden na faktuře za přepravu vždy odděleně.