Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem vývoje situace COVID-19 se může stát, že dopravci nebudou schopni doručovat zásilky na objednaná letiště, přístavy a místa určení včetně dodržení termínu doručení nebo uskutečnit přepravu vůbec, a to i bez předchozího ohlášení. Tímto nemůžeme přijmout jakoukoliv odpovědnost a vyhrazujeme si právo na doúčtování námi nezaviněných nákladů vzniklých v souvislosti s touto situací. Děkujeme za pochopení.

VÝVOJ SITUACE V MEZINÁRODNÍCH PŘEPRAVÁCH SPOJENÉ S COVID-19 Č.14

Krátce po problémech v Suezském průplavu, který stále není vyřešen, se přidává problém s novým výskytem coronaviru u zaměstnanců Hutchisonského mezinárodního kontejnerového přístavu Yantian v čínském Shenzhenu. Přístav 25.5. zastavil příjímání naložených exportních kontejnerů a ke znovuotevření došlo až 31.5. Některé naložené exportní kontejnery se následně přesměrovávaly na okolní přístavy jako Shekou nebo Nansha v Guangzhou, s přímým vlivem na dobu přepravy a s vícenákladem až o USD 1000,-. Situace nadále není dobrá a kromě zakotvených lodí, které čekají na vplutí do přístavu, dochází i k vynechávání naplutí přístavu Yantian již směrovaných lodí. Dá se očekávat, že se situace nevyřeší během týdne a dojde tak opět k dalšímu zhoršení kvality jizdních řádů, které už tak jsou v současnosti těžce splnitelné. Kvalita spolehlivosti tak opět klesá. Dle posledních informací je před přístavem zakotveno až 40 kontejnerových lodí. I když terminál opět operuje, díky chybějícím zaměstnancům, kteří jsou v karanténě a omezením jednotlivých částí přístavu se výkonost dostává ke 30% standardní úrovně.

Vzhledem k trvajícím potížím při nedostatku kontejnerů a problémů s námořní kapacitou se obáváme, že situace v Yantianu ještě více problémy umocní, s přímým vlivem na nárůst cen námořních přeprav. Očekáváme pokoření nově nastavených cenových rekordů.
Za poslední týdny se ceny dostaly na historické úrovně viz graf SCFI.

David Knobloch / Geis CZ Air+Sea s.r.o.

Fotogalerie

Další články

Všechny články