SENEC

Voľná skladová kapacita: 3 000 paletových miest
Celková plocha skladu: 8 500 m²
Vybavenie skladu: temperovaná hala, sprinklery, EZS, EPS, PCO, CCTV
Skladové technológie: WMS, čiarové kódy, RF terminály, regálový a policový systém
Manipulačná technika: retrak, vysokozdvižný vozík, nízkozdvižný vozík
Poskytované služby: skladovanie, manipulácia, cross-docking, balenie, VAS služby, distribúcia
Adresa: Geis SK, Diaľničná cesta 24, Senec

Kontakt: logistika@geis.sk

Fotogalerie