Zákon o silniční dopravě

17.12.2018

od 1. 1. 2019 vstupuje v účinnost ustanovení novely 304/2017 Sb.

Vážení obchodní partneři,

jak jste již pravděpodobně zaznamenali, vstupuje od 1. 1. 2019 v účinnost ustanovení novely 304/2017 Sb., která zavádí do zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě ustanovení § 9a, tedy použití některých ustanovení Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní nákladní dopravě (CMR) i pro vnitrostátní silniční nákladní přepravu. Ta se doposud řídila Občanským zákoníkem (§ 2555 až 2581).
Znamená to, že pravidla, která až dosud platila pouze pro mezinárodní přepravu, se nyní rozšiřují i na přepravu vnitrostátní:

Nejzásadnější změnou je úprava výše náhradové povinnosti dopravce, která je dle čl. 23 Úmluvy CMR omezena na max. 8,33 SDR za kilogram hrubé váhy zásilky. Kurz SDR (ZPČ) zveřejňuje v kurzovním devizovém lístku Česká národní banka.

Nejefektivnějším řešením, které svým zákazníkům doporučujeme, je sjednání majetkového pojištění přepravovaného zboží, které kryje jeho plnou hodnotu.

Fotogalerie

Další články

Všechny články