Paletová přeprava B2B

Doručování na firemní adresy (B2B)

Objednat vnitrostátní paletovou přepravu

Základní služby zahrnuté v ceně přepravy

 • Vyzvedneme všechny zásilky přímo u vás, nebo na adrese, kterou uvedete.
 • Pokud uvedete e-mail příjemce, pošleme mu avízo o doručování zásilky. Zpráva obsahuje základní informace o odesílateli, číslo zásilky a výši dobírky (pokud je zboží na dobírku).
 • Zásilku doručíme za první dveře provozovny příjemce za podmínky, že místo doručení zásilky umožňuje manipulaci nízkozdvižným vozíkem. V opačném případě je místem převzetí zásilky hrana (hydraulické čelo) doručujícího vozidla.
 • Pokud nezastihneme příjemce na adrese, doručujeme zásilku znovu následující pracovní den.
 • Ručíme za každou zásilku dle Úmluvy CMR (max. do výše 500 000,- Kč).
 • Svou zásilku můžete nepřetržitě sledovat na internetu (Tracking &Tracing).
 • Doklad o doručení (POD) každé zásilky budete mít k dispozici na našem serveru.
 • Připravíme vám statistiky o vašich zásilkách s kompletními informacemi.

Doplňkové služby

 • Zašleme příjemci SMS avízo -  informaci o tom, že jsme převzali jeho zásilku do přepravy. Zpráva obsahuje základní informaci o odesílateli, číslo zásilky a výši dobírky (pokud je zboží na dobírku).

 • V den doručení budeme příjemce předem telefonicky informovat o době doručení zásilky. Řidič zatelefonuje příjemci nejdéle 2 hodiny před doručením, nejdříve však v 7,30 hod.

 • Na území vybraných států zajišťujeme zaslání zásilek na dobírku (COD) s převodem vybraných peněz odesílateli do 7 pracovních dnů (na účet v dané zemi nebo převodem do ČR).

  • Aktuální kurz EUR platný v měsíci březnu 2023 pro přepočet dobírek ze Slovenska: 23,425 Kč (Kurz ČNB k 1. 3. 2023)
  • Aktuální kurz PLN platný v měsíci březnu 2023 pro přepočet dobírek z Polska: 5,011 Kč (Kurz ČNB k 1. 3. 2023)
 • Zajistíme zpětnou přepravu zboží (vratek) od příjemce k vám, nebo na adresu, kterou zadáte.

 • Vyměníme při svozu vratek plné palety za prázdné.

 • V případě přepravy zásilek na paletách typu EUR a ½ paletách zajistíme jejich vrácení. Povedeme vám paletové konto.

 • Zajistíme vám pojištění jednotlivých zásilek. Cena pojištění pro vnitrostátní přepravy činí 0,13% z hodnoty zásilky, minimálně však 100 Kč.

Mám zájem o více informací